bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje o dostępności

Informacje o dostępności architektonicznej


Siedziba Wojewódzkiego Inspektoriatu Weterynarii znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10. Wstęp do budynku jest możliwy dwoma wejściami. Główne wejście do Inspektoratu znajduje się od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich i jest oznaczone tablicą informacyjną. Kolejne znajduję po drugiej stronie budynku od strony Punktu Przyjmowania Próbek. Wejście to jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

Pracownicy Urzędu przyjmują w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

Szczegółowe informacje na temat załatwienia spraw można uzyskać pod numerem telefonu: 52 339 21 00

Informacje dla osób niedosłyszących i głuchoniemych

Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą wybrać jedną z poniższych form komunikacji:

• Pismo tradycyjne wysłane na adres siedziby
• Pismo wysyłane drogą elektroniczną na adres email: wiw.bydgoszcz@weterynaria.bydgoszcz.pl
• Drogą telefoniczną pod nr 52 339 21 00
• Skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co na najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w WIW Bydgoszcz. W zgłoszeniu należy wskazać metodę (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN). Zgłoszenie to należy przesłać na pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub złożyć w siedzibie urzędu.

Rejestr tłumaczy województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego.Opublikował: Wojciech Lewicki
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Jerzy Dymek
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 783