bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kontakt

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowegosłużbowy

Adres e-mail

Jolanta Nitka

SEKRETARIAT WIW

52 3455013

52 3392100

fax: 52 3221352

608318915

kancelaria@weterynaria.bydgoszcz.pl

Wojciech Młynarek

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

52 3392100

696493826

wojciech.mlynarek@weterynaria.bydgoszcz.pl 
Dorota Stankiewicz

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

52 3392103

696493829

dorota.stankiewicz@weterynaria.bydgoszcz.pl

Izabela Smulska

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt

52 3392126

696493830

Izabela.Smulska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Agnieszka Ferens

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

52 3392134

664006421

agnieszka.ferens@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Agnieszka Szews

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt

52 3392133

698416212

Agnieszka.Szews@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Joanna Kalinowska

(koordynator)

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt 52 3392108  880780701  joanna.kalinowska@weterynaria.bydgoszcz.pl 
Małgorzata Szymańska Inspektor ds. ochrony zwierząt 52 3392134

696493827

malgorzata.szymanska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Beata Bedra Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt  52 3392127  539148477  beata.bedra@weterynaria.bydgoszcz.pl
Magdalena Czajkowska Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt  52 3392135 magdalena.czajkowska@weterynaria.bydgoszcz.pl
Bogdan Zawalich (Koordynator) Wojewódzki Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego  52 3392139 606423662 Bogdan.Zawalich@weterynaria.bydgoszcz.pl

Małgorzata Basińska

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 

52 3392125

606243690

malgorzata.basinska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Barbara Biały

(Koordynator)

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności

52 3392110

538813478

     barbara.bialy@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Ewelina Glimasińska

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

52 3392125

608319636

ewelina.glimasinska@weterynaria.bydgoszcz.pl 


Barbara Józefowicz

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

52 3392141

668396163

Barbara.Jozefowicz@weterynaria.bydgoszcz.pl

Jarosław Faberski Wojewódzki Inspektor wet. ds. nadzoru farmaceutycznego 52 3392111 696493825 jaroslaw.faberski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Anna Balcerak

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

523392119

694455780

anna.balcerak@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Hanna Kruk

Główna Księgowa

52 3221189

52 3392114

696493821

            ksiegowosc@weterynaria.bydgoszcz.pl

Barbara Czepek

Z-ca Głównej Księgowej

52 3392131

barbara.czepek@weterynaria.bydgoszcz.pl

Magdalena Brzozowska

Zespół finansowo-księgowy   (KASA)

52 3392112

 

 

Justyna Popek

Zespół finansowo-księgowy

52 3392121

 

Agnieszka Stachel

 Zespół finansowo-księgowy

52 3392138

 

 

 

Agnieszka Skonieczna

Zespół finansowo-księgowy

52 3392113

 

 

Agnieszka Pyszkowska

Bartosz Rakoczy

Zespół obsługi prawnej

 502421319

604607911

 

Anna Ryłowicz-Rogozińska

Iwona Gajdzińska

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

52 3392104

52 3392144

 696493840

kadry@weterynaria.bydgoszcz.pl

Dorota Gawronek Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
602245205

Witold Krusiński

Kierownik zespołu ds. administracyjnych

52 3392122

696493822

 witold.krusinski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Arkadiusz Wewiórski

Paweł Drążkowski

Zespół ds. administracyjnych

52 3392132

52 3392120

696493837

696493836

 

arkadiusz.wewiorski@weterynaria.bydgoszcz.pl

pawel.drazkowski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Katarzyna Kaczmarek

Zespół ds. administracyjnych

Sekretariat

Archiwum

52 3392118

52 3392106

kancelaria@weterynaria.bydgoszcz.pl

Marek Powała Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych

504230997

WIW.oc-ppoz@weterynaria.bydgoszcz.pl  Opublikował: Witold Krusiński
Publikacja dnia: 26.03.2024
Podpisał: Wojciech Młynarek
Dokument z dnia: 26.03.2024
Dokument oglądany razy: 16 412