bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majtku ruchomego wraz z załcznikami - WIWa.2613.7.2023

06.07.2023 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego Skoda Octavia II Liftback Classic 1.9 TDI o numerze rejestracyjnym CB 4879K na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Osiek z siedzibą Osiek; 87-340 Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

30.05.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku rochomego - WIWa.2613.2.2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

14.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku rochomego - WIWa.2613.1.2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia


19.01.2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - plik pdf.

10.01.2023 r.

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2022 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. Budynek główny WIW w Bydgoszczy
1) Założenie czujników ruchu do paneli ledowych w korytarzach w piwnicy, parterze oraz I piętrze.
2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
1) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku zwierzętarni oraz w Punkcie Przyjęć Prób.
2) Montaż w budynku zwierzętarni silników do sterowania roletami zewnętrznymi.
3) Wymiana jednego klimatyzatora na nowy energooszczędny.
4) Wymiana przestarzałych urządzeń chłodząco – grzejnych na nowe energooszczędne
3. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu:
1) Wymiana jednego klimatyzatora na nowy energooszczędny.
W 2022 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
1. Dalsza wymiana oświetlenia na energooszczędne – budynek główny WIW,
2. Sukcesywne wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych na nowe energooszczędne.

27.10.2022 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Wersja nr 2

Wersja nr 3

Wersja nr 4

03.02.2022 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego skan - plik pdf.

10.01.2022 r.

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2021 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. Budynek główny WIW w Bydgoszczy
1) Pomieszczenia administracyjne, korytarze na parterze i I piętrze, WC w piwnicy, parterze i I piętrze – wymiana oświetlenia na ledowe.
2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
1) Wymiana 3 klimatyzatorów w pracowniach.
2) Remont dachu w budynku zwierzętarni.
3. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy we Włocławku:
1) Montaż klimatyzacji sekretariacie.
W 2022 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – budynek główny WIW,
2. Sukcesywne naprawy bądź wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych.
3. Montaż rolet elektrycznych w budynku zwierzętarni.

10.01.2022 r.:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - plik pdf.

28.07.2021 r.:

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację


14.01.2021 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2021 rok - plik pdf.

05.01.2021 r.:

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2020 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1) Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
- wymiana agregatu chłodniczego oraz instalacji chłodniczej w sali sekcyjnej,
- instalacja klimatyzatorów w sali sekcyjnej,
- instalacja rolet zaciemniających na stolarce okiennej (jedna kondygnacja)
2) Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy we Włocławku:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pracowni ASF,
- montaż klimatyzacji w pracowni ASF,
- instalacja węzła centralnego ogrzewania na terenie budynku ZHW OT Włocławek,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w pracowni ASF.
W 2021 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
- montaż rolet zaciemniających (głównie sala sekcyjna zwierząt – jako kolejny etap),
- wymiana oświetlenia na energooszczędne (sala sekcyjna ZHW),
- sukcesywne naprawy bądź wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych.

02.01.2020 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2020 rok - plik pdf.

02.01.2020 r.:

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Bydgoszczy

W 2019 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1) wymiana agregatów oraz instalacji chłodniczej (dot. chłodni do przechowywania prób laboratoryjnych oraz odpadów weterynaryjnych przeznaczonych do utylizacji) w Bydgoszczy;
2) wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym w Bydgoszczy;
3) instalacja rolet zaciemniających okna w pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej
w Bydgoszczy (II etap).

W 2020 r. planuje się realizację ostatniego etapu instalacji rolet zaciemniających w Bydgoszczy (w zależności od posiadanych środków finansowych).

04.01.2019 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2019 rok - plik pdf.

04.01.2019 r.:

Informacja
dot. planów działań służących poprawie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

W roku 2018 WIW w ramach działań służących poprawie energetycznej budynku wykonał
n/w przedsięwzięcia:
- montaż oświetlenia energooszczędnego w części budynku ZHW OT Toruń,
- montaż rolet zaciemniających okna na dwóch kondygnacjach budynku WIW w Bydgoszczy.
W roku 2019 planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne na klatce schodowej budynku WIW w Bydgoszczy.

09.07.2018 r.:

Rozporządzenie Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego - plik pdf.


24.05.2018 r.:

Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia polskiej administracji weterynaryjnej w województwie - kujawsko - pomorskim - plik pdf.


23.02.2018 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w 2018 r. - plik pdf


15.01.2018 r.:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątki ruchomego - samochód używany - plik pdf.

Niezbędne dokumenty:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - plik doc.

2. Wzór umowy kupna-sprzedaży - plik pdf

3. Protokół zdawczo-odbiorczy - plik doc


05.01.2018 r.:

Informacja nt. efektywności energetycznej

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy zrealizował n/w przedsięwzięcia oraz działania służące poprawie efektywności energetycznej:
1) w ramach remontu strychu w siedzibie w Bydgoszczy – dokonano wymiany punktów świetlnych na energooszczędne;
2) w ramach remontu pomieszczeń oraz holu w siedzibie w Toruniu:
    - dokonano wymiany punktów świetlnych na energooszczędne;
    - dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

W 2018 r. planuje się:
- dalszy etap wymiany oświetlenia na energooszczędne (pomieszczenia piwniczne w siedzibie w Bydgoszczy);
- rozpoczęcie wymiany oświetlenia w pomieszczeniach w Bydgoszczy – w zależności od posiadanych środków finansowych;
- dalszy etap wymiany instalacji c.o. w Toruniu;


03.01.2018 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Bydgoszczy na 2018 rok - plik pdf.


27.04.2017 r.:

Publikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. "Biało - Czerwona"


05.04.2017 r.:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - plik pdf


01.03.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

         Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 28 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na brzegu rzeki Wisły w Toruniu (powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie).


Jest to siódmy przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków


Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.                                                                      Kujawsko-Pomorski
                                                                 Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


27.02.2016 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 23 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od kur niosek z chowu przyzagrodowego w miejscowości Kruszwica, gm. Kruszwica (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi działania wynikające z przepisów:
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2014.1539 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007.239.1752) oraz rozporządzenia Nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Działania mają na celu likwidację ogniska choroby, minimalizowanie zagrożenia i ochronę ferm drobiu przed chorobą oraz monitorowanie sytuacji epizootycznej w obszarze zapowietrzonym w promieniu 3km od ogniska choroby oraz w obszarze zagrożonym w promieniu 10km od ogniska choroby.

Opis granic obszarów objętych restrykcjami oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach zawarto w rozporządzeniu Nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
link do treści rozporządzenia

- Rozporządzenie nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r.

- Rozporządzenie nr 3/2017 z dnia 17.03.2017 r.

- Rozporządzenie nr 4/2017 z dnia 24.03.2017 r.

Apeluję o konieczności przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


                                                             Kujawsko-Pomorski
                                                         Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


21.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 18 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od dzikiej gęsi, której zwłoki znaleziono w miejscowości Rozgarty, gm. Zławieś Wielka (powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie),
- w dniu 18 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Łojewo, gm. Inowrocław (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie).


Jest to piąty i szósty przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


                                                                                          
Kujawsko-Pomorski
                                                                                       Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


15.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to czwarty przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

            Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.

                                                                       Kujawsko-Pomorski
                                                                           Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


13.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 12 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na lewym brzegu Drwęcy w Golubiu - Dobrzyniu (powiat Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
- w dniu 12 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki na terenie Jeziora Gopło w Kruszwicy (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie),


Jest to drugi i trzeci przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


09.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 7 lutego 2017 r. pierwszego przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie, podejmowane są działania administracyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.


Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków i prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne.


Aktualne informacje dotyczące grypy ptaków na terenie kraju znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl


                                                                                          Kujawsko-Pomorski
                                                                                 Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


08.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to pierwszy przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.

                                                      Kujawsko-Pomorski
                                                   Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


06.02.2017 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii wojwództwa kujawsko - pomorskiego w roku 2017 - plik pdf


13.01.2017 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2017 rok.


12.01.2017 r.:

Informacja na temat planów
służących poprawie efektywności energetycznej
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy
na 2017 rok

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy w ramach przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej planuje montaż urządzeń zacieniających okna na kolejnej kondygnacji budynku Inspektoratu w Bydgoszczy.


06.09.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta 3.


13.07.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta 2.


12.04.2016 r.:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy, kontrole okresowe w trybie zwykłym w zakresie higieny materiału biologicznego prowadzone przez Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zaplanowane do wykonania w II kwartale 2016 roku zostaną przeprowadzone w III i IV 2016 roku.

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 r. - KOREKTA


08.04.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta


18.02.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016


03.02.2016 r.:

Korekta planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 rok


15.12.2015 r.:

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 r.


11.12.2015 r.:

Informacja nt. efektywności energetycznej
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował n/w przedsięwzięcia oraz działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej:
1. W ramach rozbudowy i przebudowy budynku zwierzętarni dokonano termomodernizacji        dobudowanej części budynku przeznaczonej na miejsca garażowe dla pojazdów służbowych.
2. W budynku stanowiącym zaplecze techniczne oraz w dotychczas istniejących garażach przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania.


09.02.2015 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w 2015 roku


15.12.2014 r.:

Plan Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2015.


15.09.2014 r.:

K O M U N I K A T


11.08.2014 r.:

Wykaz regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.08.2014 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.08.2014 r.


07.03.2014 r.:

Wykaz regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.03.2014 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.03.2014 r.


27.02.2014 r:

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2014


18.02.2014 r.:

ASF - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (wersja .doc)

ASF - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (wersja .pdf)


17.02.2014 r.:

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (opracowanie.doc)

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (prezentacja.pdf)


17.02.2014 r.:

Wykaz regionów wolnych od choroby Aujeszkyego - stan na dzień 12.02.2014 r.

Mapa regionów wolnych od choroby Aujeszkyego - stan na dzień 12.02.2014 r.


07.02.2014 r. - Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiegoWykaz regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń - stan na 21.08.2013 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń - stan na 21.08.2013 r.


Korekta planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2013


Słowacka ustawa z 5 lutego 2013 r., która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackeij nr 152/1995, Zb. Ustaw o żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy.Opublikował: Witold Krusiński
Publikacja dnia: 19.10.2023
Podpisał: Wojciech Młynarek
Dokument z dnia: 19.10.2023
Dokument oglądany razy: 15 527